TARIEVEN THERAPIE

TARIEVEN
THERAPIE

Bij (pijn)klachten vindt er, voordat er over gegaan wordt tot behandeling, altijd een uitgebreid intake gesprek plaats. Ook wordt besproken welke activiteiten er inmiddels zijn geweest om de (pijn)klachten te verminderen. En of er sprake is (geweest) van het raadplegen van een specialist.
Op basis van deze gegevens wordt bekeken welke therapie het meeste succes zou kunnen hebben. Uiteraard zal dit ten allen tijde in gezamenlijk overleg zijn. Vervolgens wordt er een Plan van Aanpak opgezet en afspraken gemaakt over het te volgen traject. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Tarief per behandeling: € 60,-.

CATvergoedbaar | Vergoedbare CAT-therapeuten