TARIEVEN THERAPIE

TARIEVEN
THERAPIE

Bij (pijn)klachten vindt er, voordat er over gegaan wordt tot behandeling, altijd een uitgebreid intakegesprek plaats. Ook wordt besproken welke activiteiten er inmiddels zijn geweest om de (pijn)klachten te verminderen. En of er sprake is (geweest) van het raadplegen van een specialist.
Op basis van deze gegevens wordt bekeken welke therapie het meeste succes zou kunnen hebben. Uiteraard zal dit ten allen tijde in gezamenlijk overleg zijn. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het intakegesprek.

Tarief per behandeling: € 65,-.

Alleen individuele en curatieve therapie wordt erkend door de beroepsorganisatie en komt voor een deel in aanmerking voor vergoeding door diverse zorgverzekeraars. Meer informatie vindt u op CATvergoedbaar | Vergoedbare CAT-therapeuten of kijk voor uw eigen vergoedingenoverzicht op de site van uw zorgverzekeraar.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks-erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/