HUISREGELS

HUISREGELS | DISCLAIMER
  • Mobiele telefoons graag uit.
  • Ethiek en hygiëne staan bij ELF hoog aangeschreven. Dit wordt ook verwacht van u als cliënt.
  • Elke behandeling wordt meteen contant afgerekend.
  • Houdt rekening met eventuele olieresten die op uw kleding terecht kunnen komen.
  • Zorg ervoor dat u na de massage voldoende drinkt (water of thee) ter bevordering van een goede afvoer van de vrijgekomen afvalstoffen.
  • Heeft u koorts, een ontsteking, last van trombose of (goedaardige) tumoren? Geef dit dan duidelijk aan voor de massage. In veel gevallen kan een aanpassing in de massage voldoende zijn. Ook is het mogelijk dat er niet gemasseerd mag worden. Bij twijfel is het altijd raadzaam te overleggen met uw behandeld arts of u gemasseerd mag worden.
  • ELF is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
  • ELF is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
  • ELF behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.
  • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

 

img_9162_detail1